KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 
Phương trình kế toán là công thức sử dụng để nắm bắt được hiệu quả của mối quan hệ của các hoạt động tài chính trong một doanh nghiệp
 
Phương trình là một sự cố đơn giản của các giá trị nhập trong bảng cân đối. Nó minh họa mối quan hệ giữa một công ty tài sản , nợ phải trả (số tiền còn nợ cho người khác), và cổ đông hoặc chủ sở hữu vốn cổ phần (giá trị của một tài sản trừ đi các khoản nợ liên quan đến tài sản mà cụ thể).
 
Cân trong kế toán
 
Phương trình kế toán cho thấy số dư của các tài nguyên của công ty (những hiển thị trên bảng cân đối kế  như tài sản). Các công ty tài sản được hiển thị ở phía bên trái của phương trình, và nợ phải trả và vốn chủ sở hữu (tổng yêu sách đối với những tài sản) được hiển thị ở phía bên phải. Các phương trình minh họa rằng tất cả các nguồn lực của công ty (tài sản) được cung cấp bởi họ chủ nợ hoặc chủ sở hữu của họ (thông qua công nợ và vốn chủ sở hữu).
 
Phương trình kế toán cũng cho thấy rằng tất cả các sự kiện kinh tế có ảnh hưởng đến bảng cân đối sẽ có một tác động kép: các nguồn lực của công ty sẽ luôn luôn có yêu cầu bằng nhau.
 
Các phương trình thường được viết là:
 
Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu chủ
 
Nó cũng có thể được cấu trúc như sau:
 
Nợ phải trả = Tài sản - Chủ đầu tư vốn chủ sở hữu
 
Chủ Equity = Tài sản - Nợ phải trả
 
Phương trình kế toán là một cách đơn giản để xem các mối quan hệ của các hoạt động tài chính trên toàn doanh nghiệp. Bảng cân đối về cơ bản sẽ chăm sóc của điền vào mỗi giá trị trong phương trình, vì vậy phương trình không có nghĩa là cho sử dụng thực tế mà thay vào đó là một đại diện đơn giản của cách mặt tài chính của một chức năng kinh doanh.
 
Phương trình kế toán trong hành động
 
Một ví dụ về cách thức ba giá trị liên quan: Nếu doanh nghiệp muốn mua một tài sản mới, chẳng hạn như thiết bị máy tính có giá 300 £, mua có thể được thực hiện bằng tiền mặt (một tài sản), với vốn chủ sở hữu (thu nhập hoặc tiền) hoặc với một trách nhiệm pháp lý (như tiền vay). Nếu một trách nhiệm pháp lý được sử dụng để mua, £ 300 sau đó có thể được trả bằng cách sử dụng tài sản hoặc việc sử dụng của một trách nhiệm mới, chẳng hạn như một khoản vay ngân hàng.
 

Bình luận

Dinh Van Tinh
2019-01-04 07:38:33

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn