Các hành vi bị nghiêm cấm sử dụng con dấu

Các hành vi bị nghiêm cấm sử dụng con dấu

Các hành vi bị nghiêm cấm sử dụng con dấu 2016 Theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP nếu vi phạm bị sử lý hình sự theo luật định

0982.686.028