Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh hàng miễn thuế

Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh hàng miễn thuế

Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh hàng miễn thuế Vậy các trường và trình tự thu hồi giấy phép kinh doanh như thế nào?

0982.686.028