sự khác biệt giữa hoá đơn và chứng từ là gì?

sự khác biệt giữa hoá đơn và chứng từ là gì?

Một hóa đơn từ một nhà cung cấp là các hóa đơn đó được nhận bởi người mua hàng hoá, dịch vụ từ một nhà cung cấp bên ngoài.

0982.686.028