sự khác biệt giữa hoá đơn và chứng từ là gì?

 
Một hóa đơn từ một nhà cung cấp là các hóa đơn đó được nhận bởi người mua hàng hoá, dịch vụ từ một nhà cung cấp bên ngoài. Các hóa đơn nhà cung cấp danh sách các số lượng các mặt hàng, mô tả ngắn gọn, giá cả, tổng số tiền do, điều kiện tín dụng, nơi để chuyển tiền thanh toán, vv 
 
Một chứng từ là một tài liệu nội bộ được sử dụng trong một công ty tài khoản phải trả bộ phận để thu thập và sắp xếp các tài liệu cần thiết và phê duyệt trước khi chi trả một hóa đơn nhà cung cấp. Các hành vi chứng từ như một trang bìa mà sau đây sẽ được kèm theo: hóa đơn bán hàng, đơn đặt hàng của công ty, báo cáo tiếp nhận của công ty, và các thông tin khác cần thiết để xử lý các hóa đơn nhà cung cấp để thanh toán.
54.146.98.143

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn