ke-toan-thuc-teTài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 
1. Nguyên tắc kế toán
 
Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn như Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, ...
 
Tài khoản này không phản ánh các loại trái phiếu và công cụ nợ nắm giữ.
 
Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo từng kỳ hạn, từng đối tượng, từng loại nguyên tệ, từng số lượng...
 
Doanh nghiệp phải hạch toán đầy đủ, kịp thời doanh thu hoạt động tài chính phát sinh từ các khoản đầu tư như lãi tiền gửi, lãi cho vay, lãi, lỗ khi thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
 
Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, nếu chưa được lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật, kế toán phải đánh giá khả năng thu hồi.
 
Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán phải đánh giá lại tất cả các khoản đầu tư được phân loại là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế cuối kỳ.
 
2. Kết cấu tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 
Bên Nợ: Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng.
 
Bên Có: Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm.
 
Số dư bên Nợ:
 
Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có 3 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 1281 - Tiền gửi có kỳ hạn
 
- Tài khoản 1282 - Trái phiếu
 
- Tài khoản 1283 - Cho vay
 
- Tài khoản 1288 - Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
 
3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 
Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 
Có các TK 111, 112.
 
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 
 
Nợ các TK 111, 112, 131, 152, 156, 211,....(theo giá trị hợp lý)
 
 
Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (giá trị ghi sổ)
 
 
Nợ các TK 221, 222 (theo giá trị hợp lý)
 
 
Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (giá trị ghi sổ)
 
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi).
 
 
- Khi trả tiền mua trái phiếu nhận lãi trước, ghi:
 
 
Có các TK 111, 112,… (số tiền thực chi)
 
 
- Định kỳ, tính và kết chuyển lãi của kỳ kế toán theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi:
 
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 
 
Nợ các TK 111, 112,...
 
 
Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)
 
 
- Định kỳ ghi nhận tiền lãi trái phiếu:
 
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 
 
Nợ các TK 111, 112,...
 
 
Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)
 
 
- Định kỳ tính lãi trái phiếu và ghi nhận doanh thu theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi:
 
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 
 
Nợ các TK 111, 112,...
 
 
Có TK 138 - Phải thu khác (1388) (số lãi của các kỳ trước)
 
 
Khi có các bằng chứng cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được (như bên phát hành công cụ mất khả năng thanh toán, phá sản…),
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính
 
 
Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1281, 1282, 1288)
 
 
Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 
Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
 

Bình luận

Bình luận

Liên quan: hạch toán tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn ; tài khoản 121 theo thông tư 200 ; tài khoản 121 theo thông tư 133 ; tài khoản 1283 ; tài khoản đầu tư dài hạn ; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là gì ;>>> Bạn đang có nhu cầu đăng ký tham gia lớp học kế toán hãy đăng ký để lại thông tin chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn báo giá trực tiếp cho bạn
dang ky hoc ke toan

>>> Bài Viết Xem Nhiều Nhất

- Lịch khai giảng kế toán Hà Nội
- Khóa học thực hành kế toán trên excel
- Khai trương cơ sở Bình Dương Giảm 50% Học phí
- Khóa học kế toán cho người đã biết kế toán
- Khóa học kế toán dành cho người chưa biết
- Khóa học kế toán xây lắp
- Khóa học phần mềm kế toán Misa, Fast
- Nhận dạy kèm riêng kế toán 1 - 1
- Học kế toán theo thông tư 200/BTC

>>> Nếu bạn thấy Hay hãy Like và Chia sẻ cho bạn bè giúp chúng tôi. Xin cảm ơn. Bạn muốn nhận thông tin hay tài liệu mới nhất comment email của bạn ở phía dưới. Xin cảm ơn

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn