Tài khoản kế toán
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán 2016

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán 2016

Bảng Danh mục hệ thống tài khoản kế toán TT200/BTC hướng dẫn cách định khoản và hạch toán các tài khoản kế toán mới nhất hiện nay
Hạch toán tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản

Hạch toán tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản

Hướng dẫn bạn định khoản và Hạch toán tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản trong kế toán doanh nghiệp tt200
Hạch toán tài khoản 228 - Đầu tư khác

Hạch toán tài khoản 228 - Đầu tư khác

Bạn định khoản và Hạch toán tài khoản 228 - Đầu tư khác như thế nào. Tham khảo hướng dẫn phương pháp định khoản như sau
Hạch toán tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh

Hạch toán tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh

Phương pháp định khoản và Hạch toán tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân, đầu tư nước ngoài..
Hạch toán tài khoản 221- Đầu tư vào công ty con

Hạch toán tài khoản 221- Đầu tư vào công ty con

Hướng dẫn hạch toán và phương pháp Định khoản Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con cho kế toán viên 2016
Cách hạch toán chứng khoán kinh doanh sử dụng TK 121 – TT 200

Cách hạch toán chứng khoán kinh doanh sử dụng TK 121 – TT 200

Cách hạch toán chứng khoán kinh doanh sử dụng TK 121 – TT 200 bao gồm Cổ phiếu, trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán, các loại chứng khoán và công cụ tài chính khác được chia sẻ trong bài viết dưới đây
Định khoản Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư

Định khoản Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư

Làm sao để hạch toán và Định khoản Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư trong kế toán theo thông tư 200/BTC
Định khoản tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định

Định khoản tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định

Hướng dẫn bạn Hạch toán Định khoản tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định phân chia các loại tài khoản trong kế toán
Định khoản Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình

Định khoản Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình

Hạch toán và Định khoản Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình phương pháp theo chuẩn TT200/BTC/2014
Định khoản Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính

Định khoản Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính

Hướng dẫn hạch toán và Định khoản Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính phân bổ chi phí cho thuê TSCĐ
Định khoản Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình

Định khoản Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình

Hướng dẫn bạn hạch toán và Định khoản Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình. Phân bổ giá trị tài sản sau mỗi tháng
Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ

Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ

Hướng dẫn hạch toán và định khoản Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
Hạch toán tài khoản 161 - Chi sự nghiệp

Hạch toán tài khoản 161 - Chi sự nghiệp

Hướng dẫn bạn định khoản và Hạch toán tài khoản 161 - Chi sự nghiệp theo thông tư 200/BTC mới nhất hiện nay
Hạch toán tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế

Hạch toán tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế

Hướng dẫn định khoản và cách Hạch toán tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế theo chữ T, chuẩn BTC 2016
Hạch toán tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán

Hạch toán tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán

Hướng dẫn hạch toán và định khoản Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán, hàng trả lại hàng ế ẩm trong doanh nghiệp
Hạch toán tài khoản 156 - Hàng hóa

Hạch toán tài khoản 156 - Hàng hóa

Hướng dẫn Hạch toán tài khoản 156 - Hàng hóa phân bổ tài khoản và các chi phí cần chi trong kế toán.
Định khoản Tài khoản 155 - Thành phẩm

Định khoản Tài khoản 155 - Thành phẩm

Hướng dẫn định khoản và Hạch toán Tài khoản 155 - Thành phẩm trong kế toán 2016 theo TT200/BTC
Định khoản Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất

Định khoản Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất

Hướng dẫn cách Hạch toán Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang theo chuẩn TT200/BTC và QĐ48
Định khoản Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ

Định khoản Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ

Hướng dẫn các phương pháp Định khoản Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ theo thông tư 200/BTC và QĐ48
Định khoản Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Định khoản Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Hướng dẫn bạn hạch toán và Định khoản Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu phương pháp theo TT200/BTC
Hạch toán tài khoản 627–Chi phí sản xuất chung

Hạch toán tài khoản 627–Chi phí sản xuất chung

Tôi muốn biết cách hạch toán và Định khoản tài khoản 627–Chi phí sản xuất chung phải làm như thế nào
Hạch toán tài khoản 631 - Giá thành sản xuất

Hạch toán tài khoản 631 - Giá thành sản xuất

Làm sao để hạch toán và Định khoản tài khoản 631 - Giá thành sản xuất theo tt200/ntc được
Hạch toán tài khoản 632–Giá vốn hàng bán

Hạch toán tài khoản 632–Giá vốn hàng bán

phân tích hạch toán hướng dẫn Định khoản tài khoản 632–Giá vốn hàng bán theo tt200/btc
Hạch toán Tài khoản 635–Chi phí tài chính

Hạch toán Tài khoản 635–Chi phí tài chính

Hướng dẫn hạch toán và định khoản tài khoản 635 – Chi phí tài chính theo tt 200/btc
Hướng dẫn tính thuế cho hộ kinh doanh cá thể mới nhất

Hướng dẫn tính thuế cho hộ kinh doanh cá thể mới nhất

Đối với hộ kinh doanh cá thể cũng phải nộp các loại thuế bao gồm: thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN Vậy cách tính các loại thuế này như thế nào
123

0972.868.960