Tài liệu kế toán
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán 2016

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán 2016

Bảng Danh mục hệ thống tài khoản kế toán TT200/BTC hướng dẫn cách định khoản và hạch toán các tài khoản kế toán mới nhất hiện nay
Phần mềm kế toán Accura full crack 2016

Phần mềm kế toán Accura full crack 2016

Phần mềm kế toán Accura full crack 2016 miễn phí đáp ứng đầy đủ nhất cho một kế toán viên trong doanh nghiệp xây dựng, thương mại, sản xuất, xuất nhập khẩu...
Phần mềm kế toán CNS full Crack

Phần mềm kế toán CNS full Crack

Link tải và download Phần mềm kế toán CNS full Crack miễn phí 2016 sử dụng vĩnh viễn update thoải mái các bạn nhé.
Hướng dẫn kế toán hạch toán đầu tư vào công ty liên doanh ,liên kết

Hướng dẫn kế toán hạch toán đầu tư vào công ty liên doanh ,liên kết

Hướng dẫn kế toán hạch toán đầu tư vào công ty liên doanh liên kết được sử dụng tài khoản 222 theo thông tư 200 – BTC
Hạch toán tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản

Hạch toán tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản

Hướng dẫn bạn định khoản và Hạch toán tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản trong kế toán doanh nghiệp tt200
Hạch toán tài khoản 228 - Đầu tư khác

Hạch toán tài khoản 228 - Đầu tư khác

Bạn định khoản và Hạch toán tài khoản 228 - Đầu tư khác như thế nào. Tham khảo hướng dẫn phương pháp định khoản như sau
Hạch toán tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh

Hạch toán tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh

Phương pháp định khoản và Hạch toán tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân, đầu tư nước ngoài..
Hạch toán tài khoản 221- Đầu tư vào công ty con

Hạch toán tài khoản 221- Đầu tư vào công ty con

Hướng dẫn hạch toán và phương pháp Định khoản Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con cho kế toán viên 2016
Cách hạch toán chứng khoán kinh doanh sử dụng TK 121 – TT 200

Cách hạch toán chứng khoán kinh doanh sử dụng TK 121 – TT 200

Cách hạch toán chứng khoán kinh doanh sử dụng TK 121 – TT 200 bao gồm Cổ phiếu, trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán, các loại chứng khoán và công cụ tài chính khác được chia sẻ trong bài viết dưới đây
Định khoản Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư

Định khoản Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư

Làm sao để hạch toán và Định khoản Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư trong kế toán theo thông tư 200/BTC
Định khoản tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định

Định khoản tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định

Hướng dẫn bạn Hạch toán Định khoản tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định phân chia các loại tài khoản trong kế toán
Định khoản Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình

Định khoản Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình

Hạch toán và Định khoản Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình phương pháp theo chuẩn TT200/BTC/2014
Định khoản Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính

Định khoản Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính

Hướng dẫn hạch toán và Định khoản Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính phân bổ chi phí cho thuê TSCĐ
Định khoản Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình

Định khoản Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình

Hướng dẫn bạn hạch toán và Định khoản Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình. Phân bổ giá trị tài sản sau mỗi tháng
Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế Mẫu số: 25/ĐK - TCT

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế Mẫu số: 25/ĐK - TCT

Mẫu số: 25/ĐK - TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh Mẫu số:  23/ĐK-TCT

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh Mẫu số: 23/ĐK-TCT

Mẫu số: 23/ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Danh sách mã số thuế của người phụ thuộc Mẫu số: 22-MST

Danh sách mã số thuế của người phụ thuộc Mẫu số: 22-MST

Mẫu số: 22-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Thông báo mã số thuế người phụ thuộc Mẫu số: 14-1/TB-TNCN

Thông báo mã số thuế người phụ thuộc Mẫu số: 14-1/TB-TNCN

Mẫu số: 14-1/TB-TNCN Ban hành km theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc Mẫu số: 20-ĐK-TCT

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc Mẫu số: 20-ĐK-TCT

Mẫu số: 20-ĐK-TCT Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Thông báo khôi phục mã số thuế Mẫu số: 19/TB- ĐKT

Thông báo khôi phục mã số thuế Mẫu số: 19/TB- ĐKT

Mẫu số: 19/TB- ĐKT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế Mẫu số: 18/TB- ĐKT

Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế Mẫu số: 18/TB- ĐKT

Mẫu số: 18/TB- ĐKT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Mẫu xác minh người nộp thuế tại địa chỉ Mẫu số: 15/BB- BKD

Mẫu xác minh người nộp thuế tại địa chỉ Mẫu số: 15/BB- BKD

Mẫu số: 15/BB- BKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký Mẫu số: 14- MST

Danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký Mẫu số: 14- MST

Mẫu số: 14- MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân Mẫu số: 12- MST

giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân Mẫu số: 12- MST

Download mẫ giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân Mẫu số: 12- MST Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của cá nhân thông tư 95/2016
Mẫu thông báo mã số thuế Mẫu số: 11- MST

Mẫu thông báo mã số thuế Mẫu số: 11- MST

Mẫu số: 11- MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

0972.868.960