Tài sản cố định
Những tài sản được phân loại là tài sản hiện tại?

Những tài sản được phân loại là tài sản hiện tại?

Những tài sản được phân loại là tài sản hiện tại? Ví dụ về các tài sản mà thường được phân loại là tài sản hiện tại trên bảng cân đối của công ty bao gồm:
Tài sản là gì?

Tài sản là gì?

Theo bạn Tài sản là gì? Có những loại tài sản nào trong doanh nghiệp của mình mà bạn đã xác định là chính xác
Tỷ giá hối đoái cố định trong kế toán

Tỷ giá hối đoái cố định trong kế toán

Bạn hiểu Tỷ giá hối đoái cố định trong kế toán là gì? Tại sao lại căn cứ và tỷ giá hối đoái này xác định giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp
Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là gì?

Bạn hãy nêu định nghĩa về Tài sản cố định là gì? Trong kế toán có những cách khấu hao tài sản cố định nào hiện nay
Mẫu bảng đề xuất thời gian hao mòn tài sản

Mẫu bảng đề xuất thời gian hao mòn tài sản

Mẫu bảng đề xuất thời gian hao mòn tài sản Thì bạn có thể làm đề xuất thời gian, tỷ lệ trích khấu hao mòn cho doanh nghiệp của mình theo bảng dưới đây:
Bảng tính hao mòn tài sản cố định đặc thù

Bảng tính hao mòn tài sản cố định đặc thù

Danh mục thời gian sử dụng Bảng tính hao mòn tài sản cố định đặc thù Quy định đối với tài sản cố định tại Thông tư số 162
Danh mục tính hao mòn tài sản cố định vô hình

Danh mục tính hao mòn tài sản cố định vô hình

Hướng dẫn thời gian và Danh mục tính hao mòn tài sản cố định vô hình tính tỷ lệ cách trích khấu hao tài sản cố định 2016
Nghiệp vụ trích khấu hao tài sản cố định

Nghiệp vụ trích khấu hao tài sản cố định

Chia sẻ với bạn bài viết Hướng dẫn nghiệp vụ trích khấu hao tài sản cố định Doanh nghiệp áp dụng Quyết định 48 Doanh nghiệp áp dụng TT200
Nghiệp vụ hạch toán thanh lý nhượng bán TSCĐ

Nghiệp vụ hạch toán thanh lý nhượng bán TSCĐ

Hướng dẫn bạn cách làm Nghiệp vụ hạch toán thanh lý nhượng bán TSCĐ đối với tài sản hết thời gian khấu hao của doanh nghiệp hay cũ kỹ lạc hậu
Nghiệp vụ hạch toán tăng tài sản cố định

Nghiệp vụ hạch toán tăng tài sản cố định

Hướng dẫn nghiệp vụ hạch toán tăng tài sản cố định Trường hợp nhận vốn góp bằng TSCĐ Trường hợp mua sắm tài sản cố định (mua trong nước)
Giá trị phế liệu là gì?

Giá trị phế liệu là gì?

Trong kế toán tài chính, giá trị phế liệu được kết hợp với khấu hao tài sản được sử dụng trong một doanh nghiệp.
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngọc Hiếu Việt Nam

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngọc Hiếu Việt Nam

Mã số thuế: 0108327956 Địa chỉ: Số 30B Đường Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Một tài khoản định giá là gì?

Một tài khoản định giá là gì?

Trong kế toán, tài khoản định giá thường là một tài khoản cân đối kế toán được sử dụng kết hợp với một tài khoản cân đối kế toán để báo cáo các giá trị ghi sổ của một tài sản hoặc nợ phải trả.
Tại sao một số tài khoản tài sản sẽ có số dư tín dụng?

Tại sao một số tài khoản tài sản sẽ có số dư tín dụng?

Một vài tài khoản tài sản cố ý có số dư tín dụng . Ví dụ, tài khoản khấu hao lũy kế (mà là một tài khoản tài sản nhà máy) sẽ có số dư tín dụng kể từ khi nó được ghi cho số tiền được trừ vào Khấu hao phí .
Lợi nhuận tốt cho một doanh nghiệp mới là gì?

Lợi nhuận tốt cho một doanh nghiệp mới là gì?

Nếu doanh nghiệp của bạn là mới, có một số yếu tố cần xem xét trước khi phát triển ý thức về tỷ lệ lợi nhuận lý tưởng của bạn.
Một trình điều khiển chi phí là gì?

Một trình điều khiển chi phí là gì?

Lý tưởng nhất, một người lái xe chi phí là một hoạt động là nguyên nhân gốc rễ của lý do tại sao một chi phí xảy ra.
Tài sản dài hạn là gì

Tài sản dài hạn là gì

Định nghĩa Tài sản dài hạn là gì ? Cách để phân biệt tài sản dài hạn và tài sản ngắn trong báo cáo tài chính kế toán.
Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn là gì? và Cách Phân biệt tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn trong kế toán hiện nay

0972.868.960