ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Định nghĩa Tài sản dài hạn là gì ? Cách để phân biệt tài sản dài hạn và tài sản ngắn trong báo cáo tài chính kế toán hãy cùng HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH tìm hiểu.
 
Tài sản dài hạn là giá trị của tài sản, trang thiết bị của công ty và các tài sản vốn , trừ đi khấu hao . Đây là báo cáo trên bảng cân đối . Hãy nhận biết rằng các tài sản dài hạn thường được ghi nhận theo giá mà họ đã mua và không luôn luôn phản ánh các giá trị hiện tại của tài sản.
 

Tài sản dài hạn trong kế toán

Có hai khác biệt chính giữa tài sản trên bảng cân đối :. Hiện tại và phi hiện tài sản hiện tại được phân loại trong một mục riêng và hiển thị giá trị của tài sản đó được dự kiến sẽ được sử dụng trong năm. Ví dụ, các tài sản hiện nay phổ biến nhất cho các tổ chức bán lẻ là hàng tồn kho. Đây là lý do tại sao các tài sản dài hạn cũng được gọi là tài sản phi hiện bởi các nhà phân tích và kế toán .
 

Các loại tài sản dài hạn

 
Tài sản dài hạn có thể bao gồm các khoản đầu tư dài hạn như cổ phiếu và trái phiếu hay bất động sản . Vốn "bất động sản, nhà máy và thiết bị" cũng được bao gồm trong các tài sản dài hạn, ngoại trừ phần được chỉ định để được vào chi phí hoặc giảm giá trong năm nay.
 
Tài sản vốn là tài sản hoạt động lâu dài mà có ích cho nhiều hơn một khoảng thời gian. Các doanh nghiệp không phải khấu trừ toàn bộ chi phí của tài sản từ thu nhập ròng trong năm nó được mua nếu nó sẽ cho giá trị trong hơn một năm. Điều này là do một hội nghị kế toán gọi là khấu hao.
 
Khấu hao là một quy ước kế toán cho phép các công ty để chi phí ước tính cho phần tài sản hoạt động dài hạn được sử dụng trong năm nay. Đó là một khoản chi phí không dùng tiền mặt mà bung net có thu nhập, mà còn giúp cho phù hợp với doanh thu với chi phí trong kỳ khi phát sinh. Điều này bao gồm đất đai, nhà cửa, máy móc, phương tiện, thiết bị và tài sản vô hình , chẳng hạn như bằng sáng chế và nhãn hiệu hàng hoá. Lợi thế thương mại có được trong một vụ sáp nhập hoặc mua lại cũng được coi là một tài sản dài hạn vô hình.
 
Để phân biệt tốt hơn tài sản dài hạn và ngắn hạn bạn tham khảo thêm: Tài sản ngắn hạn là gì

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960