ke-toan-thuc-teThông báo khôi phục mã số thuế Mẫu số: 19/TB- ĐKT

Link download mẫu Thông báo khôi phục mã số thuế Mẫu số: 19/TB- ĐKT theo thông tư 95/2016/btc

   TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:…

­­­­­­­­­­­­

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:           /TB-CT(CCT)

      .........., ngày ...  tháng ... năm ...    

     

 

THÔNG BÁO

Về việc khôi phục mã số thuế

 

Kính gửi: ......(1)......., ....(2)....

                ......(3).......

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ Thông tư .../2016/TT-BTC ngày ... của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;

Căn cứ công văn số .... ngày .... của ......(1)...... về việc đề nghị khôi phục trạng thái mã số thuế và các tài liệu đính kèm.

.......(4)........ thông báo khôi phục trạng thái hoạt động của mã số thuế ....(2)... cho......(1)........ địa chỉ ......(3)........ như sau:

+ Trạng thái mã số thuế trước khi khôi phục: ..............................................

+ Trạng thái mã số thuế sau khi khôi phục: .................................................

+ Lý do khôi phục mã số thuế: ....................................................................

......(1)...... được phép sử dụng mã số thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế kể từ ngày ghi trên Thông báo này./.

Nơi nhận:

                        QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (5)

<THỦ TRƯỜNG CƠ QUAN THUẾ>

 - Như trên;

- …;

 - Lưu VT, KK&KTT.

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

(1): Tên người nộp thuế

  (2): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế

  (3): Địa chỉ của người nộp thuế

  (4): Tên Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế ban hành Thông báo

  (5): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

 


Bình luận

Bình luận

Liên quan:>>> Bạn đang có nhu cầu đăng ký tham gia lớp học kế toán hãy đăng ký để lại thông tin chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn báo giá trực tiếp cho bạn
dang ky hoc ke toan

>>> Bài Viết Xem Nhiều Nhất

- Lịch khai giảng kế toán Hà Nội
- Khóa học thực hành kế toán trên excel
- Khai trương cơ sở Bình Dương Giảm 50% Học phí
- Khóa học kế toán cho người đã biết kế toán
- Khóa học kế toán dành cho người chưa biết
- Khóa học kế toán xây lắp
- Khóa học phần mềm kế toán Misa, Fast
- Nhận dạy kèm riêng kế toán 1 - 1
- Học kế toán theo thông tư 200/BTC

>>> Nếu bạn thấy Hay hãy Like và Chia sẻ cho bạn bè giúp chúng tôi. Xin cảm ơn. Bạn muốn nhận thông tin hay tài liệu mới nhất comment email của bạn ở phía dưới. Xin cảm ơn

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn