ke-toan-thuc-teThông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế Mẫu số: 18/TB- ĐKT

   TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:…

­­­­­­­­­­­­

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:           /TB-CT(CCT)

      .........., ngày ...  tháng ... năm ...   

     

                                                           

THÔNG BÁO

Về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế

 

 
   

Kính gửi:    .........(1)........, .........(2)........

                            .........(3)........

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 21/2012/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của .....(1)..... nộp ngày .../.../....

...(4)... thông báo ....(1)...., địa chỉ ...(3)... chấm dứt hiệu lực mã số thuế ...(2)... từ ngày .../.../.... Mã số thuế đã chấm dứt hiệu lực không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

          ........(5)...........................

          Địa chỉ: ..........(6)............

          Số điện thoại:                          Địa chỉ E-mail:

Cơ quan thuế thông báo để ....(1).... được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

         QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (7)

 

 

 -Như trên;

- …;

 - Lưu VT, KK&KTT

 

           (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

(1): Tên người nộp thuế.

  (2): Mã số thuế của người nộp thuế

  (3): Địa chỉ của người nộp thuế

  (4): Tên Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế ban hành Thông báo

  (5): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ

  (6): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế nơi ban hành Thông báo

  (7): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

 


Bình luận

Bình luận

Liên quan:>>> Bạn đang có nhu cầu đăng ký tham gia lớp học kế toán hãy đăng ký để lại thông tin chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn báo giá trực tiếp cho bạn
dang ky hoc ke toan

>>> Bài Viết Xem Nhiều Nhất

- Lịch khai giảng kế toán Hà Nội
- Khóa học thực hành kế toán trên excel
- Khai trương cơ sở Bình Dương Giảm 50% Học phí
- Khóa học kế toán cho người đã biết kế toán
- Khóa học kế toán dành cho người chưa biết
- Khóa học kế toán xây lắp
- Khóa học phần mềm kế toán Misa, Fast
- Nhận dạy kèm riêng kế toán 1 - 1
- Học kế toán theo thông tư 200/BTC

>>> Nếu bạn thấy Hay hãy Like và Chia sẻ cho bạn bè giúp chúng tôi. Xin cảm ơn. Bạn muốn nhận thông tin hay tài liệu mới nhất comment email của bạn ở phía dưới. Xin cảm ơn

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn