Thông tư 133/2016/BTC
Mẫu số S27-DNN sổ chi tiết thuế gtgt miễn giảm

Mẫu số S27-DNN sổ chi tiết thuế gtgt miễn giảm

Download Mẫu số S27-DNN sổ chi tiết thuế gtgt miễn giảm Số thuế GTGT được miễn giảm 133/2016/TT-BTC
Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại Mẫu số S26-DNN

Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại Mẫu số S26-DNN

Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại Mẫu số S26-DNN Số thuế GTGT được hoàn lại ban hành tt 133/2016
Mẫu số S25-DNN sổ theo dõi thuế gtgt 133/2016

Mẫu số S25-DNN sổ theo dõi thuế gtgt 133/2016

Download Mẫu số S25-DNN sổ theo dõi thuế gtgt 133/2016 Số tiền thuế GTGT đã nộp số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp
Mẫu số S24-DNN sổ chi phí đầu tư xây dựng

Mẫu số S24-DNN sổ chi phí đầu tư xây dựng

Download Mẫu số S24-DNN sổ chi phí đầu tư xây dựng ban hàng theo 133/2016/TT-BTC mới nhất 2016
Mẫu số S23-DNN sổ theo dõi góp vốn chi tiết của chủ sở hữu

Mẫu số S23-DNN sổ theo dõi góp vốn chi tiết của chủ sở hữu

Link download Mẫu số S23-DNN sổ theo dõi góp vốn chi tiết của chủ sở hữu tk 411 mới nhất 2016
Mẫu số S22-DNN sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

Mẫu số S22-DNN sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

Link Download Mẫu số S22-DNN sổ chi tiết đầu tư chứng khoán Dùng cho các TK: 121, 228
Mẫu số S21-DNN chi tiết cổ phiếu quỹ

Mẫu số S21-DNN chi tiết cổ phiếu quỹ

Link downd về Mẫu số S21-DNN chi tiết cổ phiếu quỹ 133/2016/TT-BTC mới nhất năm 2016
Mẫu số S20-DNN sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

Mẫu số S20-DNN sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

Link download Mẫu số S20-DNN sổ chi tiết phát hành cổ phiếu Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
Mẫu số S19-DNN sổ chi tiết các tài khoản kế toán

Mẫu số S19-DNN sổ chi tiết các tài khoản kế toán

Hướng dẫn download Mẫu số S19-DNN sổ chi tiết các tài khoản kế toán Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tế 133/2016/TT-BTC

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tế 133/2016/TT-BTC

Download mẫu file excel word Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tế 133/2016/TT-BTC Mẫu số S14-DNN an hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
Sổ chi tiết thanh toán với người mua bán ngoại tệ 133/2016/TT-BTC

Sổ chi tiết thanh toán với người mua bán ngoại tệ 133/2016/TT-BTC

Download mẫu Sổ chi tiết thanh toán với người mua bán ngoại tệ 133/2016/TT-BTC Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) 133/2016/TT-BTC

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) 133/2016/TT-BTC

Download file excel hoặc word SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) 133/2016/TT-BTC Mẫu số S12-DNN
Mẫu số S11-DNN thẻ tài sản cố định 133/2016/TT-BTC

Mẫu số S11-DNN thẻ tài sản cố định 133/2016/TT-BTC

Bạn muốn có file excel word theo Mẫu số S11-DNN thẻ tài sản cố định 133/2016/TT-BTC download miễn phí về
Mẫu số S10-DNN sổ theo dõi tài sản cố định 133/2016/TT-BTC

Mẫu số S10-DNN sổ theo dõi tài sản cố định 133/2016/TT-BTC

Download file excel word theo Mẫu số S10-DNN sổ theo dõi tài sản cố định 133/2016/TT-BTC ban hàng 2016
Mẫu số S09-DNN tài sản cố định 133/2016/TT-BTC

Mẫu số S09-DNN tài sản cố định 133/2016/TT-BTC

Download file excel word ban hàng theo Mẫu số S09-DNN tài sản cố định 133/2016/TT-BTC mới nhất 2016
Mẫu số S08-DNN thẻ kho sổ kho 133/2016/TT-BTC

Mẫu số S08-DNN thẻ kho sổ kho 133/2016/TT-BTC

Download file excel word theo Mẫu số S08-DNN thẻ kho sổ kho 133/2016/TT-BTC ban hàng mới nhất 2016
Mẫu số S07-DNN bảng tổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ

Mẫu số S07-DNN bảng tổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ

Download mẫu file excel Mẫu số S07-DNN bảng tổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ 133/2016/TT-BTC sản phầm hàng hóa
Mẫu số S06-DNN sổ chi tiết vật liệu dụng cụ 133/2016

Mẫu số S06-DNN sổ chi tiết vật liệu dụng cụ 133/2016

Download file excel word Mẫu số S06-DNN sổ chi tiết vật liệu dụng cụ 133/2016 sản phẩm hàng hóa mới nhất 2016 Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
Mẫu số S05-DNN sổ tiền gửi ngân hàng 133/2016/TT-BTC

Mẫu số S05-DNN sổ tiền gửi ngân hàng 133/2016/TT-BTC

Download file excel word cho bạn Mẫu số S05-DNN sổ tiền gửi ngân hàng 133/2016/TT-BTC
Mẫu số S03a4-DNN SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG 133/2016/TT-BTC

Mẫu số S03a4-DNN SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG 133/2016/TT-BTC

Download và tải về Mẫu số S03a4-DNN SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG 133/2016/TT-BTC gồm file excel word
Mẫu số S03a3-DNN SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG 133/2016/TT-BTC

Mẫu số S03a3-DNN SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG 133/2016/TT-BTC

Download và tải về Mẫu số S03a3-DNN SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG 133/2016/TT-BTC bao gồm có file excel word
SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN Mẫu số S03a2-DNN 133/2016/TT-BTC

SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN Mẫu số S03a2-DNN 133/2016/TT-BTC

Download mẫu SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN Mẫu số S03a2-DNN 133/2016/TT-BTC bao gồm file excel và word
SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN Mẫu số S03a1-DNN 133/2016/TT-BTC

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN Mẫu số S03a1-DNN 133/2016/TT-BTC

Download mẫu SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN Mẫu số S03a1-DNN 133/2016/TT-BTC gồm cả excel và word
Mẫu số S03a-DNN SỔ NHẬT KÝ CHUNG 133/2016/TT-BTC

Mẫu số S03a-DNN SỔ NHẬT KÝ CHUNG 133/2016/TT-BTC

Download Mẫu số S03a-DNN SỔ NHẬT KÝ CHUNG 133/2016/TT-BTC gồm file excel và word
Mẫu số S02c2-DNN SỔ CÁI 133/2016/TT-BTC

Mẫu số S02c2-DNN SỔ CÁI 133/2016/TT-BTC

Mẫu số S02c2-DNN SỔ CÁI 133/2016/TT-BTC Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có file excel và word
1234

0972.868.960