KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Download Thông tư 45/2013/TT-BTC - Tài sản cố định

 
Download Thông tư 45/2013/TT-BTC - Tài sản cố định quy định cách hạch toán, khấu hao và các phương pháp khấu hao tài sản cố  định 2016
 
Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định
 
Xác định nguyên giá của tài sản cố định
 
+TSCĐ hữu hình mua sắm
 
+TSCĐ hữu hình mua theo hình thức trao đổi
 
+Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất
 
+Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do đầu tư xây dựng
 
+Tài sản cố định hữu hình được tài trợ, được biếu, được tặng, do phát hiện thừa
 
+Tài sản cố định hữu hình được cấp; được điều chuyển đến
 
+Tài sản cố định hữu hình nhận góp vốn, nhận lại vốn góp
 
Nguyên tắc quản lý tài sản cố định
 
Phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp
 
Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định
 
Cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý TSCĐ
 
Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ
 
Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình
 
Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình
 
Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định trong một số trường hợp đặc biệt
 
Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định hiện ay đều theo Thông tư 45/2013/TT-BTC - Tài sản cố định bạn có thể tải về tại đây
 
thông tư 45 trích khấu hao tài sản cố định
 
thông tư 45/2013/btc
 
thông tư số 45 về tài sản cố định
 
thông tư số 45/2013/tt-btc ngày 25/4/2013
 
tt45/2013/btc
 
số 45/2013/tt-btc
 
khấu hao tscđ theo thông tư 45
 
thông tư 45 2013 về quản lý và trích khấu hao tscđ
 
>> Link download: Thông tu 45/BTC

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn