Biên bản thu hồi hoá đơn gtgt đã lập

Biên bản thu hồi hoá đơn gtgt đã lập

Với biên bản viết sai địa chỉ, mã số thuế, số tiền ..bạn cần lập Biên bản thu hồi hoá đơn gtgt đã lập và viết hoá đơn mới cho cty đối tác

0982.686.028