Mẫu số 07/ctkt-tncn khấu trừ thuế tncn

Mẫu số 07/ctkt-tncn khấu trừ thuế tncn

Mẫu số 07/ctkt-tncn đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn mới nhất 2016. Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

0982.686.028