tín chấp là biện pháp bảo đảm không bằng tài sản 

ke-toan-thuc-te

Một khoản vay thế chấp là gì?

Một khoản vay thế chấp là gì?

Một khoản vay thế chấp là khoản vay với một lien trên bất động sản để người cho vay có tài sản thế chấp cho đến khi khoản vay được hoàn trả.