Công thức tính tỷ lệ nợ là gì?

 
Định nghĩa: Tỷ lệ nợ là tỷ lệ tài chính được sử dụng trong kế toán để hiển thị những gì phần tài sản của một doanh nghiệp được tài trợ thông qua nợ.
 
Để tìm ra tỷ lệ nợ cho một công ty, chỉ cần phân chia tổng số nợ của họ bằng tổng tài sản của họ. Tổng số nợ bao gồm nợ của công ty ngắn hạn và nợ dài hạn (tức là dòng tín dụng, vay vốn ngân hàng, vv), trong khi tổng tài sản bao gồm hiện tại, tài sản vô hình (tức là tài sản, thiết bị, thiện chí, vv.) Cố định và Tỷ lệ nợ trông như thế này:
 
Tỷ lệ nợ = Tổng nợ / Tổng tài sản Ví dụ: nếu một doanh nghiệp có 1.000.000 $ tổng tài sản và $ 300,000 tổng nợ phải trả, đó là tỷ lệ nợ sẽ được 3/10, hoặc 30%.
 
cong thuc tinh ty le no

không những chỉ ra tỷ lệ nợ gì?

Tỷ lệ nợ của một công ty của một công ty cung cấp một cái nhìn vào cách các công ty được cấp vốn. Công ty có thể được tài trợ bởi chính nợ, chủ yếu là vốn chủ sở hữu, hoặc một sự kết hợp bằng nhau của cả hai.
 
Nếu một công ty có tỷ lệ nợ cao (trên 0,5 hoặc 50%) sau đó nó thường được coi là "có đòn bẩy" (có nghĩa là hầu hết tài sản được tài trợ thông qua nợ, không phải chủ sở hữu). Ngược lại, nếu một công ty có tỷ lệ nợ thấp (dưới 0,5 hoặc 50%), điều này chỉ ra rằng hầu hết tài sản của họ được hoàn toàn thuộc sở hữu (tài trợ thông qua vốn chủ sở hữu của công ty, không được nợ).
 
Trong một số trường hợp, tỷ lệ nợ cao thể hiện mà một doanh nghiệp có thể gặp nguy hiểm nếu chủ nợ của họ đột nhiên nhấn mạnh về việc trả nợ các khoản vay của họ. Đây là một trong những lý do tại sao tỷ lệ nợ thấp hơn thường là thích hợp hơn. Để tìm một tỷ lệ nợ thoải mái, các công ty nên so sánh mình với trung bình ngành hoặc đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
 
 
3.87.147.184

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn