Vốn chủ sở hữu là gì?

 
Vốn chủ sở hữu là một trong ba thành phần chính của một sở hữu duy nhất của bảng cân đối kế toán phương trình . Vốn chủ sở hữu đại diện đầu tư của chủ sở hữu trong kinh doanh trừ các chủ sở hữu rút hoặc rút tiền từ kinh doanh cộng với thu nhập ròng (hoặc trừ đi khoản lỗ ròng) kể từ khi kinh doanh bắt đầu. 
 
Về mặt toán học, lượng vốn chủ sở hữu là số tiền của tài sản trừ đi lượng nợ phải trả. Kể từ khi các số liệu phải tuân theo các nguyên tắc chi phí (và những người khác) số vốn chủ sở hữu không không đại diện cho giá trị thị trường hiện tại của doanh nghiệp. 
 
Vốn đầu tư của chủ sở hữu được xem như là một yêu cầu bồi thường còn lại trên tài sản kinh doanh vì nợ có yêu cầu bồi thường cao hơn. Vốn chủ sở hữu cũng có thể được xem (cùng với nợ phải trả) là một nguồn của các tài sản kinh doanh.
3.80.60.248

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn