Viết sai hóa đơn GTGT  xử lý như thế nào ?

Việc viết sai hóa đơn GTGT là điều bình thường, thường gặp phải với các bạn kế toán ít kinh nghiệm, mới vào nghề...Thường khi viết sai ít bạn biết cách để xử lý dẫn đến việc lúng túng, sử dụng trợ giúp gọi điện cho người thân...hôm KẾ TOÁN MINH VIỆT hướng dẫn các bạn cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai đầy đủ tất cả các trường hợp.

 
Trường hợp 1: Hóa đơn viết sai và liên 2 đã xé ra khỏi cuống thường có những trường hợp viết sai như sau:
 
+ Viết sai tên, địa chỉ nhưng ghi đúng MST của người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh Đồng thời người bán và người mua được sử dụng hoá đơn đã lập kèm theo biên bản về sai sót về địa chỉ, tên trên hoá đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.
 
Trường hợp 2: Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé liên 2 ra khỏi cuống thì trường hợp có Cách xử lý rất đơn giản là bạn Chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó trên cuống hóa đơn.
 
Trường hợp tiếp theo viết sai hóa đơn gặp phải đó là Viết sai tên hàng hóa, số lượng, đơn giá, hình thức thanh toán, ngày tháng, tiền thuế giá trị gia tăng, mã số thuế….
 

+ Trường hợp đã kê khai thuế

 
- Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, mặt hàng, mã số thuế…không ảnh hưởng đến số tiền thuế GTGT phải nộp và khấu trừ:
 
Cách xử lý:
 
Hai bên lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót,
 
Người bán lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu…
 
Khi kê khai: Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn điều chỉnh: Bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra. Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào (Chỉ tiêu: Doanh thu và thuế GTGT ghi bằng "0")
 
- Nếu hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá … ảnh hưởng đến số tiền:
 
Cách xử lý:
 
Hai bên lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót,
 
Người bán phải lập hoá đơn điều chỉnh . Hoá đơn điều chỉnh ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế
 
GTGT…, tiền thuế GTGT cho hoá đơn số…, ký hiệu…
 
Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
 
- Khi kê khai: Tại kỳ kê khai hiện tại: Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê.
 
Nếu là hóa đơn điều chỉnh giảm: Khi kê khai:
 
+ Bên bán ghi âm (-) “Chỉ tiêu số 9 - Doanh thu” trên PL 01-1/GTGT, thuế GTGT sẽ tự động cập nhật”
 
+ Bên mua ghi âm (-) “Chỉ tiêu số 9 – Giá trị hàng hóa, dịch vụ” trên PL 01-2/GTGT.”
 

Trường hợp chưa kê khai thuế :

Cách xử lý:
 
Hai bên lập Biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai (không cần phải lập biên bản hủy hóa đơn). Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn.
 
Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hoá đơn lập sai đó (Kẹp vào quyển hóa đơn gốc để CQT kiểm tra thì giải trình).
Lập lại hóa đơn mới, hai bên dùng hóa đơn mới để khai thuế.
 
Trong quá trình kê khai, viết sai hóa đơn là điều khó tránh khỏi đối với các bạn kế toán mới vào nghề.
 

 

54.146.98.143

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn