ý nghĩa của việc phân bổ có hệ thống và hợp lý là gì?

 
Phân bổ có hệ thống và hợp lý là một cụm từ thường được trích dẫn trong định nghĩa của khấu hao . Trong bối cảnh đó nó có nghĩa là hàng năm chi phí khấu hao phải được dựa trên một công thức đó là hợp lý và có thể chấp nhận để thiên khác kế toán . 
 
Ví dụ, mất giá tài sản trong thời gian 10 năm với cùng một lượng chi phí khấu hao mỗi năm là có hệ thống và hợp lý. Mất giá tài sản trên cơ sở số lượng của các bộ phận sản xuất nó cũng có hệ thống và hợp lý. Tuy nhiên, việc xác định chi phí khấu hao hàng năm dựa trên lợi nhuận mỗi năm đều không có hệ thống và hợp lý. 
 
Phân bổ có hệ thống và hợp lý cung cấp cho khách quan và nhất quán, đó là những đặc điểm quan trọng của kế toán hoc ke toan o dau tot.
 
54.146.98.143

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn