ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

1278/QĐ-KTNN QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

1278/QĐ-KTNN kiểm toán kế toán 2016 quy định các quy chế làm việc hồ sơ ban hành thủ tục kiểm toán kế toán 2016
 
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
 
Điều 2. Nguyên tắc làm việc
 
Điều 3. Tổng Kiểm toán nhà nước
 
Điều 4. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
 
Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị
 
Điều 6. Phó thủ trưởng đơn vị
 
Điều 7. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương
 
Điều 8. Công chức, viên chức, người lao động
 
Điều 9. Quan hệ công tác của Lãnh đạo KTNN
 
Điều 10. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo KTNN với Thủ trưởng đơn vị
 
Điều 11. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo KTNN với Ban cán sự Đảng KTNN
 
Điều 12. Quan hệ giữa Lãnh đạo KTNN với Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội của KTNN
 
Điều 13. Quan hệ công tác giữa các Thủ trưởng đơn vị trực thuộc KTNN
 
Điều 14. Quan hệ công tác giữa Thủ trưởng đơn vị với cấp ủy và các tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị
 
Điều 15. Quan hệ công tác khác
 
Điều 16. Chương trình, kế hoạch công tác của KTNN
 
Điều 17. Chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị trực thuộc KTNN
 
Điều 18. Hồ sơ, thủ tục trình giải quyết công việc
 
Điều 19. Trách nhiệm của Văn phòng KTNN trong việc trình Lãnh đạo KTNN hồ sơ giải quyết công việc
 
Điều 20. Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả
 
Điều 21. Công tác xây dựng đề án, văn bản
 
Điều 22. Hình thức phối hợp xây dựng đề án, văn bản
 
Điều 23. Quy định về việc ký văn bản
 
Điều 24. Trách nhiệm của Văn phòng KTNN trong việc phát hành văn bản
 
Điều 25. Các loại cuộc họp, hội nghị
 
Điều 26. Duyệt chủ trương và tổ chức cuộc họp, hội nghị
 
Điều 27. Họp giao ban Lãnh đạo KTNN
 
Điều 28. Họp giao ban tháng của KTNN
 
Điều 29. Các cuộc họp, hội nghị với các cơ quan bên ngoài KTNN do Lãnh đạo KTNN chủ trì hoặc ủy quyền chủ trì cho Lãnh đạo đơn vị trực thuộc KTNN
 
Điều 30. Các cuộc họp của Lãnh đạo đơn vị trực thuộc KTNN
 
Điều 31. Cử đại diện Lãnh đạo KTNN tham dự các cuộc họp do các cơ quan khác chủ trì
 
Điều 32. Tham dự, ghi biên bản và thông báo kết quả cuộc họp, hội nghị
 
Điều 33. Thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo KTNN
 
Điều 34. Cung cấp thông tin về hoạt động của KTNN
 
Điều 35. Trao đổi thông tin trên hệ thống thông tin của KTNN
 
Điều 36. Phạm vi và đối tượng kiểm tra
 
Điều 37. Thẩm quyền kiểm tra
 
Điều 38. Hình thức kiểm tra
 
Điều 39. Trách nhiệm trong công tác kiểm tra thực hiện văn bản

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960