ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Bài tập excel tính lương và phụ cấp

Link download và giải Bài tập excel tính lương và phụ cấp dành cho các bạn đang làm kế toán tiền lương trong doanh nghiệp

BÀI THỰC HÀNH EXCEL SỐ 2       HUỲNH BÁ HỌC  
1) Nhập và định dạng dữ liệu như bảng tính sau:          
Cty TNHH Đại Thái Bình Dương Tháng: 10
S
T
T
HỌ TÊN CHỨC
VỤ
LƯƠNG
CĂN
BẢN
NGÀY
CÔNG
PHỤ
CẤP
CHỨC VỤ
LƯƠNG TẠM
ỨNG
CÒN
LẠI
1 Trần Thị Yến NV 1000 24 100 24,000 16,000 8,100
2 Nguyễn Thành BV 1000 30 100 30,000 20,000 10,100
3 Đoàn An TP 3000 25 300 75,000 25,000 50,300
4 Thanh 5000 28 500 140,000 25,000 115,500
5 Hồ Kim PGĐ 4000 26 400 104,000 25,000 79,400
6 Trần Thế TP 2000 29 300 58,000 25,000 33,300
7 Nguyễn Văn Sơn KT 1000 30 250 30,000 20,000 10,250
8 Nam TP 3000 30 300 90,000 25,000 65,300
9 Hồ Tấn Tài NV 1000 26 100 26,000 17,000 9,100
      TỔNG CỘNG: 2,350 577,000 198,000 381,350
      TRUNG BÌNH: 261 64,111 22,000 42,372
      CAO NHẤT: 500 140,000 25,000 115,500
      THẤP NHẤT: 100 24,000 16,000 8,100

 

Yêu cầu tính toán:
 
2) Đánh số thứ tự cho cột STT (sử dụng mốc điền).
 
"3) Phụ cấp chức vụ được tính dựa vào chức vụ: (Sử dụng hàm IF)
    + GĐ: 500
    + PGĐ: 400
    + TP: 300
    + KT: 250
    + Các trường hợp khác: 100."
 
4) Lương = Lương căn bản * Ngày công.
 
"5) Tạm ứng được tính như sau:
- Nếu (Phụ cấp chức vụ + Lương)*2/3 < 25000 thì
  Tạm ứng = (Phụ cấp chức vụ + Lương)*2/3
Ngược lại:
  Tạm ứng = 25000
(Làm tròn đến hàng ngàn, sử dụng hàm ROUND) "
 
6) Còn lại = Phụ cấp chức vụ + Lương - Tạm ứng.
 
7) Tháng: Dùng hàm lấy ra tháng hiện hành.
 
8) Lưu bài tập với tên Bai2.xls.
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960