ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Mẫu Bảng kê hàng hoá mua vào không có hoá đơn GTGT

Hàng hoá mua của tư nhân, đơn vị cung cấp không có thể suất hoá đơn GTGT cho bạn được. Doanh nghiệp bạn phải làm thế nào ? Để được khấu trừ thuế GTGT bạn sử dụng mẫu bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào không có hoá đơn dưới dây.

Mẫu bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào không có hoá đơn GTGT 2016

Mẫu số: 01/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

 

 

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN

(Ngày 03 tháng 06  năm 2016)

 

Mã số thuế:12345678

 

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH MẠNH THÁI

- Địa chỉ: Số 70 Đường Cầu Bươi - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

- Địa chỉ nơi tổ chức thu mua: Số 80 Đường Cầu Bươi - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

- Người phụ trách thu mua: Nguyễn Mạnh Thái 

Ngày tháng năm mua hàng

Người bán

 

Hàng hóa mua vào

 

Ghi chú

Tên người bán

Địa chỉ

Số CMT nhân dân

Tên mặt hàng

Số lượng

Đơn giá

Tổng giá thanh toán

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01/06/2016

Vương Mạnh Hà

Số 70 Đường Cầu Bươi - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

1234676867

10.000.000

1000

10.000

10.000.000

 

02/06/2016

Vương Mạnh Hà

Số 70 Đường Cầu Bươi - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

1234676867

10.000.000

1000

10.000

10.000.000

 

 

- Tổng giá trị hàng hóa mua vào: .20.000.000 VNĐ

Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng …. năm 201..
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

 

bảng kê hóa đơn mua vào
 
bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra
 
bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 04-1/gtgt
 
bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 04-1 gtgt
 
bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra 2014
 
bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 03/thkh
 
bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1 gtgt
 
bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra excel
 
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960