ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Báo cáo thu nhập toàn diện là gì?

Báo cáo thu nhập toàn diện cần được trình bày ngay sau báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. (Tuy nhiên, nó có thể được kết hợp với báo cáo thu nhập.)
 
Thuật ngữ thu nhập toàn diện bao gồm 1) thu nhập ròng của một công ty (được nêu chi tiết trên báo cáo thu nhập của công ty) và 2) một số hạng mục bổ sung tạo nên thu nhập toàn diện khác .
 
Các mục tạo nên thu nhập toàn diện khác bao gồm:
 
Lãi hoặc lỗ chưa thực hiện đối với các dẫn xuất được sử dụng trong bảo hiểm rủi ro
 
Lãi hoặc lỗ chưa thực hiện đối với lương hưu và nợ phải trả
 
Điều chỉnh dịch ngoại tệ
 
Số tiền của các điều chỉnh thu nhập toàn diện khác (tích cực hay tiêu cực) không được bao gồm trong thu nhập ròng của công ty, báo cáo thu nhập hoặc thu nhập được giữ lại. Thay vào đó, các điều chỉnh được báo cáo là thu nhập toàn diện khác trên báo cáo thu nhập toàn diện và sẽ được bao gồm trong thu nhập toàn diện tích lũy khác (là một khoản mục riêng biệt trong vốn cổ phần).
 
Sau đây cho thấy định dạng của báo cáo thu nhập toàn diện:
 
Mọi báo cáo tài chính phải thông báo cho người đọc rằng các ghi chú là một phần không thể tách rời của báo cáo tài chính và cần được đọc để biết thông tin quan trọng.
 
Các điều chỉnh cho các khoản mục được xác định là thu nhập toàn diện khác sẽ được bao gồm trong số tiền tích lũy thu nhập toàn diện khác , được báo cáo trong phần vốn chủ sở hữu của cổ đông trong bảng cân đối kế toán:
 
Bạn có thể tìm hiểu thêm về thu nhập toàn diện khác bằng cách tham khảo một sách giáo khoa kế toán trung gian.

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960