ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Bảo hiểm trả trước là gì?

 
Bảo hiểm trả trước là phần phí bảo hiểm đã được trả trước và chưa hết hạn kể từ ngày của bảng cân đối . Chi phí chưa hết hạn này được báo cáo trong bảo hiểm trả trước tài khoản tài sản hiện tại. 
 
Khi số tiền bảo hiểm trả trước hết hạn, chi phí hết hạn được chuyển từ tài khoản tài sản trả trước Bảo hiểm cho tài khoản báo cáo thu nhập  chi phí bảo hiểm . Điều này thường được thực hiện vào cuối mỗi kỳ kế toán thông qua một mục điều chỉnh. 
 
Để minh họa bảo hiểm trả trước, chúng ta hãy giả định rằng vào ngày 20 một công ty trả một phí bảo hiểm của 2.400 $ cho giai đoạn sáu tháng của ngày 01 tháng 12 đến tháng 31. Vào ngày 20, thanh toán được nhập vào với một thẻ ghi nợ của $ 2,400 để trả trước hiểm và khoản tín dụng $ 2,400 to Cash. Tính đến ngày 30 tháng 11 không có $ 2400 đã hết hạn và toàn bộ $ 2,400 sẽ được báo cáo là Bảo hiểm trả trước. Ngày 31 tháng 12, một entry chỉnh sẽ ghi nợ phí bảo hiểm cho $ 400 (số tiền mà hết hạn: 1/6 2400 $) và sẽ ghi bảo hiểm trả trước cho $ 400. Điều này có nghĩa rằng số dư nợ trong bảo hiểm trả trước tại ngày 31 tháng 12 sẽ là $ 2.000 (5 tháng bảo hiểm mà chưa hết thời gian $ 400 mỗi tháng, hoặc 5/6 của 2400 $ bảo hiểm chi phí bảo hiểm).

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960