ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Link tải download Biên bản đối chiếu bù trừ công nợ 3 bên mới nhất theo thông tư 200/BTC. Hướng dẫn ghi và điền các thông tin cần thiết để tiện theo dõi.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
 Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 
Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016 
 
BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU, CẤN TRỪ CÔNG NỢ
Số                 /BTCN/
(Bên A):
Đại diện bên A:  Nguyễn Văn A                  Chức vụ: Giám Đốc
 
Địa chỉ:  Lê trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
 
MST: 01334556
 
(Bên B):
Đại diện bên B:  Nguyễn Văn B                 Chức vụ: Giám đốc
 
Địa chỉ: Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
 
MST: 09384545
 
(Bên C):  
 
Đại diện bên C:   Nguyễn Văn C                 Chức vụ: Giám đốc
 
Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
 
MST: 09384734
 
 - Căn cứ vào hợp đồng kinh tế  số : 2
 
- Hợp đồng kinh tế số: HĐKT09834
 
 Hợp đồng kinh tế số: HĐKT09833
 
-Và hợp đồng kinh tế số HĐKT09831 đã ký ngày 22  tháng 01 năm 2016 giữa 03 bên.
 
          Hôm nay ngày26 tháng 07 năm 2016 tại , ba bên cùng đối chiếu thanh toán và xác nhận bù trừ công nợ cụ thể như sau: "
 
           Giá trị thực hiện hợp đồng số: 09834/ ngày  22  tháng  01  năm 2016 và HDKT số: 09833 Bên A bán hàng cho Bên B là:  300.000.000 đồng.
 
           Giá trị thực hiện hợp đồng số HĐKT09833 ngày  22  tháng  01  năm 2016 Bên B bán hàng cho Bên C là 200.000.000 đồng.
 
           Giá trị thực hiện hợp đồng số: HĐKT09831 ngày  22  tháng   01    năm 2016 Bên C bán hàng cho Bên A là 150.000.000 đồng.
 
1. Số tiền bên C phải trả cho bên B là: 50.000.000 đồng
 
2. Số tiền bên B phải trả cho bên A là: 50.000.000 đồng
 
3 Số tiền bên A phải trả cho bên C là: 100.000.000 đồng
 
Sau khi đối chiếu, cấn trừ công nợ ba bên cùng thống nhất số tiền bên B phải thu của bên C sẽ được cấn trừ với số tiền bên C phải thu của bên A. Bên A còn phải thanh toán cho Bên C số tiền là: 150.000.000 đồng.
 
Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn.
 
          Số tiền trên 150.000.000 VNĐ trong vòng 45 ngày kể từ ngày biên bản bù trừ được ký kết
TK số:
          Biên bản này được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.
 
 
ĐẠI DIỆN BÊN A                                                         ĐẠI DIỆN BÊN B                                           ĐẠI DIỆN BÊN C
 
 
 
( Ký, đóng dấu)                                                            ( Ký, đóng dấu)                                               ( Ký, đóng dấu)
 
 
 
mẫu biên bản bù trừ công nợ 2 bên
 
mẫu biên bản bù trừ công nợ 3 bên
 
mẫu biên bản bù trừ công nợ hai bên
 
mẫu biên bản cấn trừ công nợ
 
mẫu bù trừ công nợ 3 bên
 
tải mẫu biên bản cấn trừ công nợ
 
biên bản đối trừ công nợ 3 bên
 
mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2 bên

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960