ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Các trường hợp Điều tra bệnh nghề nghiệp

 
1. Điều tra lần đầu bệnh nghề nghiệp áp dụng đối với các trường hợp sau:
 
a) Người lao động có yêu cầu Điều tra bệnh nghề nghiệp có liên quan đến bản thân mà chưa được giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động;
 
b) Người sử dụng lao động có yêu cầu Điều tra bệnh nghề nghiệp;
 
c) Xảy ra nhiều trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp cấp tính hoặc nhiều người bị ốm, mắc bệnh trong cùng một thời Điểm tại một cơ sở lao động;
 
d) Kết quả quan trắc môi trường lao động vượt giới hạn cho phép nhưng không có trường hợp người lao động được phát hiện bệnh nghề nghiệp hoặc cơ sở lao động không thực hiện quan trắc môi trường lao động và khám sức khỏe cho người lao động;
 
đ) Cơ quan Bảo hiểm xã hội có yêu cầu Điều tra bệnh nghề nghiệp;
 
2. Điều tra lại bệnh nghề nghiệp áp dụng đối với các trường hợp sau:
 
a) Tổ chức, cá nhân có kiến nghị về kết quả Điều tra bệnh nghề nghiệp;
 
b) Phục vụ hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất của cơ quan có thẩm quyền.
 
3. Điều tra lần cuối bệnh nghề nghiệp áp dụng đối với trường hợp có kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với kết quả Điều tra lại bệnh nghề nghiệp.
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960