ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại Cầu Giấy

KẾ TOÁN MINH VIỆT là đơn vị số 1 hiện nay làm dịch vụ kế toán, làm báo cáo tài chính cuối năm tại Cầu Giấy với chi phi chi tu 500.000 VND - 2.000.000 VND/thang CO TRACH NHIEM GIAI TRINH TRUC TIEP KHI QUYET TOAN THUE THUC TE 
CHIU TRACH NHIEM VA BOI THUONG THIET HAI THEO QUY DINH NEU LAM SAI. 
 
DỊCH VỤ KẾ TOÁN MINH VIỆT chung toi chuyen cung cap cac goi dich vu lam bao cao tai chinh tai cac Quan Huyen tai Ha Noi.: 
Voi chat luong doi ngu ke toan truong va chuyen vien da co tren 10 nam kinh nghiem thuc te da lam dich vu cho hang tram doanh nghiep chung toi se cung cap cho doanh nghiep nhung goi dich vu ke toan tot nhat voi chi phi thap nhat. 
 
“BAO VE LOI ICH DOANH NGHIEP LA PHUONG CHAM CUA CHUNG TOI” 
 
 
Noi dung dich vu lam bao cao tai chinh cuoi nam : 
 
- Tu van tong the ve thue, ke toan va cac van de xu phat thue khi lam sai de doanh nghiep nam bat. 
- Ra soat, doi chieu to khai thue voi chung tu goc va dieu chinh ngay neu co sai sot. 
- Sap xep, phan loai, hoan thien chung tu truoc khi lam so sach, bao cao tai chinh. 
- Tu van cho doanh nghiep nhung van de ton dong cua doanh nghiep trong nam qua va bien phap khac phuc 
- Nhap chung tu va thong bao cho doanh nghiep kip thoi cac van de ve quy tien mat, ngan hang, hang ton kho, cong no, chi phi cac loai…. 
- Can doi lai lo va bao cho doanh nghiep biet. 
- Chot so lieu, lap bao cao tai chinh hoan chinh. 
- Xin dau doanh nghiep va di nop sau do ban giao ban goc cho chu doanh nghiep ngay sau khi nop. 
- In so sach, chung tu ban giao day du cho doanh nghiep. 
Chi phi thuc hien chi tu : 500.000 – 1.500.000 vnd/nam. Sau khi khao sat ho so tai doanh nghiep, thi chung toi se gui danh muc cong viec can thuc hien cu the va bao gia den Quy doanh nghiep! 
 
Loi ich khi doanh nghiep lua chon cac goi dich vu cua KẾ TOÁN MINH VIỆT : 
- Tiet kiem chi phi tu 3.000.000dong/thang + HBYT, BHXH… nay chi con tu 500-1.500.000dong/thang
- Thong tin lien duoc cap nhap nhanh chong, chinh xac va kip thoi 
- Duoc tu van mien phi ve nghiep vu tai chinh ke toan va cac chinh sach ve thue moi theo thong tu, tu van ke hach tai chinh chinh va tin dung tu doi ngu hoi dong quan tri cua cong ty 
- CO TRACH NHIEM GIAI TRINH TRUC TIEP KHI QUYET TOAN THUE THUC TE 
- CHIU TRACH NHIEM VA BOI THUONG THIET HAI THEO QUY DINH NEU LAM SAI. 
 
Bang tat ca su nhiet huyet, tan tam cua doi ngu can bo nhan vien cong ty chung da va dang cung cap cho nhung goi dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm tại Cầu Giấy tot nhat dem lai su hai long cho doanh nghiep. 
Xin cam on da doc va rat hi vong duoc hop tac voi quy doanh nghiep! 
Hay de chung toi chung tay gop suc cung doanh nghiep phat trien
 
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY KẾ TOÁN MINH VIỆT

Ms Việt - Hotline: 0972 868 960
 
Địa chỉ học kế toán tại Hà Nội:
 
CS1: Số 310 Minh Khai - Hai Bà Trưng- Hà Nội
CS2: KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội
CS3: KĐT Mỹ Đình I - Nam Từ Liêm - Hà Nội
CS4: Giang Biên - Long Biên - Hà Nội
Địa chỉ học kế toán tại Các Tỉnh:
CS5: Nguyễn Đăng Đạo - Thành phố Bắc Ninh
CS6: Nguyễn Đức Cảnh - Lê Chân - Tp Hải Phòng
CS7: Hoàng Quốc Việt - TP Hải Dương

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960