ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại Gia Lâm

Các doanh nghiệp tại Huyện Gia Lâm cần thuê dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại Gia Lâm nhanh gọn, chính xác. Đảm bảo uy tín, tận tâm cho doanh nghiệp. Phương trâm bảo vệ tối đa lợi ích của doanh nghiệp. Sẵn sàng đồng hành cũng doanh nghiệp
 
Quan Gia Lam co : Trau Quy, Yen Vien va 20 xa: Bat Trang, Co Bi, Da Ton, Dang Xa, Dinh Xuyen, Dong Du, Duong Ha, Duong Quang, Duong Xa, Kieu Ky, Kim Lan, Kim Son, Le Chi, Ninh Hiep, Phu Dong, Phu Thi, Trung Mau, Van Duc, Yen Thuong, Yen Vien... Chung toi hieu ro cac ban nen viec hoan thien bao cao tai chinh cho doanh nghiep se nhanh chong, dam bao kip dung thoi gian. 
 
Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại Gia Lâm
 
Dich vu lam bao cao tai chinh cuoi nam cua KE TOAN MINH VIET duoc thuc hien bat ky khi nao doanh nghiep can. Chung toi dam nhan voi chi phi hop ly nhat tren thi truong dam bao uy tin, chinh xac cho doanh nghiep cua ban. 

Dich vu bao cao tai chinh tai huyen Gia Lam bao gom : 

Thu thap thong tin la cac hoa don, chung tu, so sach cua doanh nghiep. 
Khao sat thuc te quy trinh hoat dong cua doanh nghiep. 
Kiem tra chung tu ke toan, phan loai va sap xep chung tu ke toan. 
Loai bo, dieu chinh, chinh sua cac chung tu khong phu hop. 
Lap cac bang phan bo cong cu, dung cu, chi phi tra truoc, chi phi cho ket chuyen. 
Tinh va lap cac bang khau hao tai san co dinh. 
Hach toan ke toan tren phan men ke toan chuyen nghiep. 
Ket chuyen, tong hop thong tin de lap so sach ke toan, bao cao tai chinh, bao cao ket qua kinh doanh, thuyet trinh bao cao tai chinh. 
Trao doi voi doanh nghiep cac noi dung, nghiep vu co lien quan den ket qua thuc hien. 
Lap va in cac loai bao cao quyet toan thue. 
In bao cao tai chinh, so sach ke toan theo quy dinh. 
Tu van cho doanh nghiep cac noi dung co lien quan trong qua trinh tong hop thong tin de lap bao cao tai chinh… 

Chi phi dich vu bao cao tai chinh tai huyen Gia Lam : 

Cong ty, doanh nghiep co the hoan toan an tam phat trien ma khong phai lo lang bat ky mot van de gi lien quan den ke toan - tai chinh - thue. 
Dich vu bao cao tai chinh khong phat sinh gi chi tu : 500.000 den 2.000.000 dong. Tuy theo hoa don chung tu. 
 
Cong ty dich vu ke toan ha noi cam ket : 
 
+ Lam dich vu bao cao tai chinh chi tiet, ro rang, dung thoi gian theo hop dong. 
 
+ Co trach nhiem giai trinh voi co quan thue va cac co quan co chuc nang. 
 
+ Chiu 100% trach nhiem va boi thuong thiet hai neu lam dich vu sai lech. 
 
+ Bao ve loi ich toi da cho doanh nghiep la phuong cham cua chung toi. 
 
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY KẾ TOÁN MINH VIỆT

Ms Việt - Hotline: 0972 868 960
 
Địa chỉ học kế toán tại Hà Nội:
 
CS1: Số 310 Minh Khai - Hai Bà Trưng- Hà Nội
CS2: KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội
CS3: KĐT Mỹ Đình I - Nam Từ Liêm - Hà Nội
CS4: Giang Biên - Long Biên - Hà Nội
Địa chỉ học kế toán tại Các Tỉnh:
CS5: Nguyễn Đăng Đạo - Thành phố Bắc Ninh
CS6: Nguyễn Đức Cảnh - Lê Chân - Tp Hải Phòng
CS7: Hoàng Quốc Việt - TP Hải Dương

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960