ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại Quận 3 - TPHCM

Doanh nghiep ban truc thuoc chi cuc thue Quan 3, TPHCM dang co nhu cau thue dich vu lam bao cao tai chinh cuoi nam? Nhung ban dang ban khoan khong biet tim mot don vi nao cung cap goi dich vu BCTC uy tin, chat luong tot nhat? 
 
Doanh nghiệp bạn chưa thuê được được dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại Quận 3 - TPHCM uy tín, đủ tin cậy để sát cánh cùng doanh nghiệp bạn. Hãy đến KẾ TOÁN MINH VIỆT được sử dụng gói dịch vụ kế toán tốt nhất, uy tín nhất.
 
Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại Quận 3

Dich vu lam BCTC Quan 3 TPHCM KẾ TOÁN MINH VIỆT :

- An toan, uy tin, chuyen nghiep dat len hang dau. 
- Lam viec truc tiep boi cac ke toan truong co it nhat 8 nam kinh nghiem. 
- Truc tiep lam viec va giai quyet cac van de phat sinh voi co quan thue. 
- Chiu trach nhiem hoan toan neu co sai sot. 
- Dam bao toi da loi ich cho doanh nghiep.
 
Địa chỉ:
 
Chi Nhánh Thủ Đức TPHCM: Đường 8 - KP5 - Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức - TPHCM
 
Chi Nhánh Quận 3 TPHCM: Số 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TPHCM

HOTLINE: 0972 868 960 - MS VIỆT

Dich vu lam bao cao tai chinh tai quan 3 - TPHCM

+ Nhan chung tu va kiem tra tinh hop ly, hop le cua tung chung tu cu the 
+ Sap xep, phan loai chung tu tuy theo cong ty cu the 
+ Ra soat tat ca chung tu voi cac to khai thue da nop trong nam. Len phuong an xu ly, dieu chinh voi cac chung tu chua hop le. 
+ Tien hanh ghi nhan cac but toan phat sinh 
+ Can doi doanh thu, chi phi va giup doanh nghiep toi da hoa chi phi hop le tuy theo tung doanh nghiep cu the. 
+ Can cu vao ket qua nhan duoc se tu van cu the cho doanh nghiep cac van de phat sinh ve tien mat, ngan hang, cong no, ton kho 
+ Can doi hang ton kho, luong nhan vien, gia thanh san pham, gia von phat sinh … 
+ Tong hop len bao cao tai chinh dua vao do len bao cao quyet toan nam 
+ Tu van, ho tro doanh nghiep tang chi phi, hop thuc hoa mot so chi phi hop ly tuy theo tung doanh nghiep cu the 
+ Lap bo bao cao hoan chinh: Bao cao tai chinh, quyet toan thue TNDN, quyet toan thue TNCN, Bao cao thong ke, … 
+ In so chi tiet, nhat ky chung, so quy, cong no, ton kho, phieu nhap, xuat, thu, chi, … 
 
KẾ TOÁN MINH VIỆT cam kết mang tới dịch vụ tốt nhất cho doanh nghiệp.
 
- Se bao mạt thong tin tren bao cao tai chinh cho doanh nghiẹp 
- Giai dap moi thong tin chi tiét lien quan dén bao cao tai chinh cho doanh nghiẹp.
- Co trach nhiẹm giai trinh va bao vẹ só liẹu tren bao cao tai chinh do chung toi lạp truoc co quan thué khi dén ky quyét thué. 
- Chiu trach nhiem 100% truoc co quan thue.
 
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY KẾ TOÁN MINH VIỆT

Ms Việt - Hotline: 0972 868 960
 
+ Thủ Đức TPHCM: Đường 8 - KP5 - Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức - TPHCM
 
+ Quận 3 TPHCM: Số 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TPHCM

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960