ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Từ Liêm

Hien tai rat nhieu doanh nghiep dang vuong mac trong van de lam bao cao tai chinh voi co quan thue tai quan Tu Liem. 
- Ke toan vien cua ban khong dap ung duoc nhu cau ve bao cao tai chinh nhung ban van phai bo ra 1 khoan chi phi 4 - 7 trieu de chi tra luong cho nhan vien. Va con vo van cac chi phi phat sinh nua nhu: phan mem ke toan, ban ghe cho nhan vien,may in, may vi tinh, van phong pham… 

De vua tiet kiem chi phi, vua giai quyet duoc moi kho khan trong bao cao tai chinh tai quan Nam Tu Liem cho Cong ty / Doanh nghiep ban. 

Chi phi "dich vu bao cao tai chinh tai Nam Tu Liem" cua chung toi luon thap hon nhieu lan so voi chi phi ma cong ty / doanh nghiep ban bo ra de thue nhan vien ke toan. 

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Từ Liêm


Voi muc chi phi chi tu 500.000 - 2.000.000 VND. Cong ty / Doanh nghiep co the hoan toan yen tam phat trien ma khong phai lo lang den bat ki mot van de gi lien quan toi cac bao cao thue tai chinh. 
Chung toi se thay mat cong ty giai quyet tat ca nhung phat sinh, vuong mac trong qua trinh lam viec. 
Co trach nhiem giai trinh voi co quan thue khi thanh tra kiem tra cong ty / doanh nghiep ban.
Chiu hoan toan moi trach nhiem neu xay ra sai sot. 
Hay lien he voi chung toi ngay nhe ! so dien thoai hotline : 0982 686 028 - Mr Hải
Chung toi - Tap Doan Ke Toan Minh Viet tien than cong ty co phan nghien cuu va ho tro doanh nghiep Ha Noi duoc thanh lap tu nam 2004 hoat dong trong linh vuc cung cap cac goi dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Từ Liêm ho tro doanh nghiep va dao tao ke toan tong hop thuc te. Den nay chung toi da la Tap Doan Ke Toan Minh Viet voi nhieu linh vuc hon nua. Ngoai dich vu ke toan ho tro doanh nghiep, dao tao ke toan thuc te, chung toi con them nhieu mang nhu : Tu van thanh lap doanh nghiep, du hoc, dao tao tieng nhat - han - trung, cung cap chu ky so. 
Ban co the hoan toan yen tam khi su dung cac goi dich vu ho tro doanh nghiep cua chung toi. Dac biet la dich vu bao cao tai chinh tai Nam Tu Liem - Ha Noi. 


- Tinh den thoi diem hien tai Tap doan ke toan Minh Viet da lam dich vu ke toan cho tren 1000 cong ty / doanh nghiep tren ca nuoc. 
- Rieng mang lam dich vu bao cao tai chinh cuoi nam cho doanh nghiep lon nho tinh ra cung tren 500 don vi tren ca nuoc noi chung. va hon 50 don vi tai quan Nam Tu Liem - Ha Noi noi rieng. 
- Nhung doanh nghiep vua va nho thuong tiet kiem chi phi bang cach khong thue cac ke toan truong ma chi thue ke toan nhap - xuat hoa don. 
- Nhung doanh nghiep lon va vua co ke toan nhung chua du nghiep vu de co the lam bao cao tai chinh hoac do ke toan nghi lam dot xuat. 
- Nhu thuong le : cuoi thang 3 hang nam la den han nop bao cao tai chinh cho co quan chuc nang. Doanh nghiep ban neu chua co ke toan, hoac ke toan chua du nghiep vu lam bao cao tai chinh cuoi nam. 
- Hay lien he voi chung toi. Tap doan ke toan Minh Viet se giup ban giai quyet moi van de trong bao cao tai chinh. 
- Tap doan ke toan Minh Viet rat vui va san long giup ban lam dich vu bao cao tai chinh tai quan Nam tu liem - Ha Noi. 
Chi phi lam dich vu bao cao tai chinh cuoi nam tai Nam Tu Liem : 
- Muc phi chi tu 500.000 - 2.000.000 VND la ban da giai quyet xong van de lam bao cao tai chinh voi co quan chuc nang quan Nam Tu Liem. 
- Voi muc chi phi re hon rat nhieu so voi thue mot ke toan ben ngoai nhieu lan. Ban lai hoan toan co the yen tam ve muc do hieu qua trong cong viec cua chung toi. 

Tap Doan Ke Toan MINH VIET Cam Ket : 
Bao mạt thong tin tren bao cao tai chinh cho doanh nghiẹp. 
Co trach nhiẹm giai trinh bao cao tai chinh do chung toi lạp truoc co quan thué khi dén ky quyét thué. 
Hõ tro moi thong tin chi tiét lien quan dén bao cao tai chinh cho doanh nghiẹp. 
Lam het trach nhiem de dam bao tinh minh bach, khach quan tren tung con so va he thong so sach, tai chinh. 
Chiu hoan toan moi trach nhiem neu xay ra sai sot. 
Loi ich dem lai neu thue dịch vụ làm báo cáo tài chính ở Từ Liêm cua cua chung toi ! 


- Tiet kiem chi phi toi da so voi thue ke toan ngoai. 
- Voi doi ngu ke toan truong day kinh nghiem se lam minh bach he thong so sach cho cong ty / doanh nghiep. 
- Can doi lai lo cho doanh nghiep. 
- Khong can lo lang moi khi co quan thue thanh tra kiem tra. 
- Co trach nhiem khi da ky ket hop dong voi cong ty / doanh nghiep cua ban ! 
- Ho tro va bao ve loi ich toi da cho doanh nghiep. 

Hay lien he voi chung toi ngay nhe ! 


DE DUOC BAO GIA DICH VU QUY KHACH VUI LONG LIEN HE :  0982 686 028 - Mr Hải

Trụ sở chính Tại Hà Nội: Số 310 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chi Nhánh Hà Đông: KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội
Chi Nhánh Cầu Giấy: KĐT Mỹ Đình I - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Chi Nhánh Long Biên: Giang Biên - Long Biên - Hà Nội
Chi Nhánh Bắc Ninh: Nguyễn Đăng Đạo - Thành phố Bắc Ninh
Chi Nhánh Hải Phòng: Nguyễn Đức Cảnh - Lê Chân - Tp Hải Phòng
Chi Nhánh Hải Dương: 16 Hoàng Quốc Việt - TP Hải Dương
Chi Nhánh Thủ Đức TPHCM: Đường 8 - KP5 - Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức - TPHCM
Chi Nhánh Quận 3 TPHCM: Số 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TPHCM

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960