ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Giá trị phế liệu là gì?

 
Trong kế toán tài chính, giá trị phế liệu được kết hợp với khấu hao tài sản được sử dụng trong một doanh nghiệp. Trong tình huống này, giá trị phế liệu được định nghĩa là giá trị kỳ vọng hay ước tính của các tài sản tại cuối của cuộc sống hữu ích của nó. Giá trị phế liệu cũng được gọi là một giá trị cứu hộ của tài sản hoặc giá trị còn lại. Ví dụ sau minh họa cách giá trị phế liệu được sử dụng. 
 
Một doanh nghiệp mua lại thiết bị với chi phí $ 150,000 và ước tính giá trị phế liệu của nó sẽ là 10.000 $ vào cuối của cuộc sống hữu ích của nó là 7 năm. Chi phí khấu hao đường thẳng hàng năm sẽ là 20.000 $ [($ 150,000 chi phí trừ đi $ 10,000 giá trị phế liệu) chia cho 7 năm]. Kế toán và quy định về thuế thu nhập tại Mỹ thường cho rằng để tính khấu hao tài sản sẽ không có giá trị phế liệu. (Nếu tiền nhận được khi tài sản được loại bỏ, bất kỳ số tiền đó là vượt quá giá trị ghi sổ của tài sản sẽ được báo cáo là được.) 
 
Trong kế toán chi phí , giá trị phế liệu thường đề cập đến số tiền mà một nhà sản xuất sẽ nhận được từ vật liệu hoặc sản phẩm sẽ được loại bỏ.

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960