ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Một tài khoản định giá là gì?

 
Trong kế toán, tài khoản định giá thường là một tài khoản cân đối kế toán được sử dụng kết hợp với một tài khoản cân đối kế toán để báo cáo các giá trị ghi sổ của một tài sản hoặc nợ phải trả. 
 
Một ví dụ về một tài khoản định giá được liên kết với một tài sản được các phụ cấp cho tài khoản Nợ nghi ngờ . Của tài khoản này dư nợ tín dụng sẽ được kết hợp với số dư nợ trong tài khoản phải thu để báo cáo giá trị ghi sổ của các tài khoản của công ty phải thu. Tài khoản định giá khác bao gồm giảm giá trên Ghi chú phải thu , khấu hao lũy kế và tài khoản phụ cấp được sử dụng với hàng tồn kho và các khoản đầu tư. 
 
Một ví dụ về một tài khoản định giá gắn với một trách nhiệm là Giảm giá trái phiếu phải trả . Dư nợ trong tài khoản định giá này sẽ được kết hợp với sự cân bằng tín dụng trái phiếu phải trả để báo cáo giá trị ghi sổ của trái phiếu. Premium trên Trái phiếu phải trả là một khoản định giá với một số dư tín dụng.

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960