ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Một tài khoản sổ cái chung là gì?

 
Một tài khoản sổ cái chung là một tài khoản hoặc ghi được sử dụng để sắp xếp và lưu trữ các bảng cân đối và báo cáo thu nhập giao dịch. Ví dụ về các tài khoản sổ cái tổng hợp bao gồm các tài khoản tài sản như tiền mặt, các khoản phải thu , hàng tồn kho , đầu tư, đất đai, và thiết bị. Ví dụ về các tài khoản sổ cái trách nhiệm hữu chung bao gồm Ghi chú phải trả, khoản phải trả , Chi Chi phải trả, và Tiền gửi của khách hàng . Ví dụ về các tài khoản báo cáo thu nhập được tìm thấy trong sổ cái chung bao gồm bán hàng, thu phí dịch vụ, Lương Chi, Thuê Chi phí, quảng cáo chi phí, lãi vay Chi phí và Mất Xử lý tài sản. 
 
Một số tài khoản sổ cái tổng hợp những ghi chép tóm tắt được gọi là tài khoản kiểm soát . Các chi tiết hỗ trợ mỗi tài khoản điều khiển sẽ được tìm thấy bên ngoài của sổ cái chung trong những gì được biết đến như một sổ phụ . Ví dụ, các khoản phải thu có thể là một tài khoản kiểm soát trong các sổ cái, và sẽ có một sổ cái công ty con, trong đó có hoạt động tín dụng của từng khách hàng. Các sổ kế toán tổng chiếm tồn kho, thiết bị, và nợ phải trả cũng có thể là tài khoản điều khiển và cho mỗi sẽ có một sổ phụ có chứa các chi tiết hỗ trợ. 
 
Một danh sách các tài khoản sổ cái chung của một công ty được tìm thấy trong nó Chart của tài khoản .

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960