ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

một trình biên dịch là gì?

Một biên soạn đề cập đến báo cáo tài chính đã được chuẩn bị hoặc biên soạn bởi một tổ chức kế toán bên ngoài . Một trình biên dịch thường là kết quả của một dịch vụ kế toán được gọi là công việc viết lên. Với biên soạn, hoặc báo cáo tài chính tổng hợp, kế toán bên ngoài chuyển đổi các dữ liệu được cung cấp bởi khách hàng vào báo cáo tài chính mà không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm, dịch vụ kiểm toán. 
 
Một báo cáo tổng hợp nên đi cùng với báo cáo tài chính tổng hợp và nó cần nêu rõ rằng các báo cáo tài chính 1) là đại diện của các quản lý của tổ chức, và 2) đã không được xem xét hoặc kiểm toán và các kế toán cung cấp không có ý kiến hoặc sự bảo đảm về họ. 
 
Biên soạn cho phép các công ty mà không có một kế toán để có báo cáo tài chính được lập với mức chi phí thấp hơn so với báo cáo tài chính soát xét hoặc kiểm toán.

sự khác biệt giữa là chi phí và chi phí trả trước là gì?

Thường thì hạn hoãn chi phí chỉ ra rằng một khoản thanh toán đã được thực hiện hơn một năm trước khi các chi phí được vào chi phí . Chi phí thu nhập hoãn lại này sẽ được báo cáo trên bảng cân đối như một tài sản noncurrent hoặc dài hạn . 
 
Thường thì hạn chi phí trả trước chỉ ra rằng một khoản thanh toán đã được thực hiện ít hơn so với một năm trước khi các chi phí được vào chi phí . Chi phí trả trước này được báo cáo như là một tài sản hiện tại . Đôi khi một kế toán không có ý định để có được một sự khác biệt. Ví dụ, một kế toán có thể nói rằng một phần phí bảo hiểm sáu tháng của công ty phải được hoãn lại đến các tài khoản tài sản hiện tại Prepaid Insurance. Kế toán cũng nêu rõ rằng bất kỳ thanh toán trước các khoản chi phí trong tương lai sẽ dẫn đến một mục điều chỉnh gọi là trì hoãn .

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960