ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Những tài sản được phân loại là tài sản hiện tại?

 
Ví dụ về các tài sản mà thường được phân loại là tài sản hiện tại trên bảng cân đối của công ty bao gồm:
 
tiền mặt, trong đó bao gồm kiểm tra số dư tài khoản, tiền tệ, và kiểm tra khoán chưa lưu ký của khách hàng (không được postdated)
tiền bạc lẻ
 
khoản tương đương tiền, chẳng hạn như chứng khoán chính phủ mà được mua trong vòng 90 ngày kể từ ngày đến hạn
 
đầu tư tạm thời, chẳng hạn như chứng chỉ tiền gửi đáo hạn trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc năm tài, và một số khoản đầu tư khác
 
các khoản phải thu các khoản phải thu, hoặc thương mại, sau khi đã trừ đi một trợ cấp cho các tài khoản đáng ngờ ghi chú phải thu đáo hạn trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc năm tài
 
Phải thu khác, chẳng hạn như hoàn lại tiền thuế thu nhập, khoản tiền tạm ứng cho nhân viên, và yêu cầu bảo hiểm
 
tồn kho nguyên liệu, công việc theo quy trình, thành phẩm, sản xuất và cung cấp bao bì
vật tư văn phòng
 
chi phí trả trước, chẳng hạn như bảo hiểm mà chưa hết hạn
 
thúc đẩy thanh toán mua hàng trong tương lai
 
Để được coi là một tài sản hiện tại, số tiền phải tiền mặt hoặc được dự kiến ​​sẽ chuyển sang tiền mặt, được sử dụng hết, hoặc hết hạn trong vòng một năm kể từ thời điểm này. Trong những trường hợp hiếm hoi mà chu kỳ kinh doanh của một công ty là dài hơn một năm, thời gian chu kỳ kinh doanh được sử dụng ở vị trí của khoảng thời gian một năm.

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960