ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Nơi nào cổ tức xuất hiện trên các báo cáo tài chính?

 
Các cổ tức bố và chi trả bởi một công ty sẽ được báo cáo là sử dụng tiền mặt trong phần tài chính của báo cáo lưu chuyển tiền mặt . Cổ tức cũng được báo cáo trên các báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu cổ đông ' . 
 
Cổ tức trên cổ phiếu phổ thông không được báo cáo về các báo cáo thu nhập vì họ không phải chi phí. Cổ tức trên ưa thích cổ phiếu không phải là chi phí , nhưng sẽ được khấu trừ từ thu nhập ròng để báo cáo thu nhập có sẵn cho cổ phiếu phổ thông trên các báo cáo thu nhập việc học kế toán ở bắc giang
 
Kể từ khi bảng cân đối báo cáo chỉ số dư tài khoản kết thúc tại một khoảnh khắc của thời gian, tiền mặt và các khoản lợi nhuận để lại phản ánh số dư sau khi chia cổ tức trong quá khứ và các giao dịch khác.
 

một sai ngân sách là gì?

 
Kết quả Một sai ngân sách khi một số tiền thực tế là khác nhau từ một số lượng theo kế hoạch hoặc dự toán. 
 
Một sai ngân sách có thể xảy ra đối với các khoản thu và chi phí trung tâm kế toán hà nam.

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960