ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

sự khác biệt giữa trách nhiệm và nợ là gì?

 
Đôi khi trách nhiệm hữu và nợ có nghĩa giống nhau. Ví dụ trong tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu , nợ có nghĩa là tổng số tiền nợ. Trong trường hợp này, nợ không chỉ bao gồm các khoản vay ngắn hạn và dài hạn trái phiếu phải trả , nợ cũng bao gồm tiền lương phải trả và các tiện ích, thuế thu nhập phải nộp và các khoản nợ khác. Nói cách khác, đôi khi nợ được dùng để chỉ tất cả các nghĩa vụ ... tất cả các khoản nợ ... tất cả trách nhiệm pháp lý. 
 
Vào những lúc khác, từ nợ được sử dụng hẹp hơn để có nghĩa là chỉ có, thỏa thuận tài chính bằng văn bản chính thức như các khoản vay ngắn hạn vay phải trả, phải trả dài hạn và trái phiếu phải trả. 
 
câu hỏi của bạn là một lời nhắc nhở tốt mà mọi người có quan điểm khác nhau và do đó có hiểu và định nghĩa của các thuật ngữ khác nhau.

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960