ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Tín dụng là gì?

 
Trong kế toán có một số ý nghĩa của một khoản tín dụng . 
 
Trong bối cảnh các khoản ghi nợ và tín dụng, tín dụng là một lần đi vào phía bên phải của một tài khoản. Ví dụ, kế toán sẽ rõ rằng một thanh toán trên hóa đơn xuất sắc của công ty sẽ được ghi lại với một khoản tín dụng cho tiền mặt và một thẻ ghi nợ để tài khoản phải trả . Kế toán cũng cho rằng một số dư là số dư khả năng cho trách nhiệm hữu tài khoản và doanh thu. 
 
Một tín dụng cũng được sử dụng khi một khách hàng trả về một số mặt hàng mới mua. Ví dụ, người bán có thể nói với khách hàng rằng một khoản tín dụng sẽ được cấp cho các hàng trả lại. Người bán sau đó xử lý một bản ghi nhớ tín dụng mà sẽ được ghi nhận như một khoản tín dụng trong các khoản phải thu hồ sơ. 
 
Các từ tín dụng , như trái ngược với một tín dụng , có thể tham khảo các điều khoản của dịch bán hàng mà khách hàng được phép trả vào một ngày sau đó. Tín dụng cũng có thể tham khảo khả năng của công ty để vay tiền.
 

Phải làm gì với số dư trong phép đối với Tài khoản Nợ nghi ngờ?

 
Bạn cần phải điều chỉnh số dư trong tài khoản tài sản contra  cho phép đối với nghi ngờ tài khoản để được ước tính tốt nhất của số tiền trong của bạn Tài khoản phải thu mà không phải thu. Nói cách khác, điều chỉnh dư nợ tín dụng trong tài khoản phụ cấp để trở thành số lượng các khoản phải thu không được dự kiến sẽ chuyển sang tiền mặt. 
 
Nếu Trợ cấp cho tài khoản Nợ nghi ngờ hiện nay có một số dư tín dụng 2.000 $ và bạn tin rằng có tổng cộng $ 2900 các khoản phải thu sẽ không được thu thập, bạn cần phải nhập thêm tín dụng $ 900 vào Trợ cấp cho tài khoản Nợ nghi ngờ, và bạn cần nhập vào một thẻ ghi nợ là $ 900 vào khoản nợ Chi Bad. 
 
Tài khoản trợ cấp xuất hiện trên bảng cân đối có thể được đặt tên cho phép đối với Tài khoản khó đòi, Dự khoản nợ xấu , hoặc một số kết hợp này. Các báo cáo thu nhập tài khoản có thể có một tiêu đề như tài khoản khó đòi chi phí, khoản Nợ nghi ngờ Chi, vv

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960