ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản ngắn hạn trong tổng tài sản của doanh nghiệp Vậy vai trò của Kế toán vốn bằng tiền đối với doanh nghiệp là gì?

Kế toán về vốn bằng tiền là gì?

Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản ngắn hạn trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Vốn bằng tiền được tồn tại dưới hình thái tiền tệ và được thể hiện khá rõ nét trong công tác kế toán tại doanh nghiệp

Các khoản được coi là vốn bằng tiền bao gồm:

  • Tiền mặt
  • Tiền gửi ngân hàng
  • Tiền đang chuyển

Như vậy, kế toán về vốn bằng tiền là công tác lập và thu thập, xử lý các hoá đơn, chứng từ liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển. Ngoài ra, còn phải kết hợp với các bộ phận khác để thực hiện việc cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp

Kế toán về vốn bằng tiền bao gồm:

  • Kế toán tiền mặt.
  • Kế toán tiền gửi ngân hàng.
  • Kế toán tiền đang chuyển.

Vai trò của Kế toán vốn bằng tiền đối với doanh nghiệp

Vai trò của kế toán vốn bằng tiền

Vai trò của việc quản lý tốt vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán đó là góp phần phát triển và lưu thông hệ thống tiền tệ trong doanh nghiệp. Bởi vậy, kế toán về vốn bằng tiền là một bộ phận rất quan trọng trong bộ máy kế toán tại doanh nghiệp.

Quản lý tốt vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp sẽ đảm bảo tốt các mối quan hệ tác động qua lại giao dịch giữa các thành phần kinh tế. Nó cũng góp phần kích thích nền kinh tế phát triển nhanh hơn. Góp phần giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, có sức cạnh tranh và đứng vững trên thị trường.

Vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán là cơ sở để đánh giá thực lực tài chính của công ty trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Từ đó nhằm tạo niềm tin của các đối tác có quan hệ đối với doanh nghiệp

Là cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Điều này sẽ thể hiện thông qua vòng lưu chuyển tiền tệ có nhanh chóng hiệu quả hay không.

Để có thể quản lý tốt hệ thống tiền tệ của mình, doanh nghiệp phải cần đến kế toán về vốn bằng tiền. Kế toán về vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác kế toán tại doanh nghiệp

Kế toán về vốn bằng tiền giúp xử lý các phát sinh liên quan đến vốn bằng tiền, bao gồm:

  • Tính toán số liệu
  • Xem xét chứng từ đủ điều kiện, đúng hay sai
  • Thực hành định khoản và hạch toán thủ công hoặc trên phần mềm kế toán.

Nhiệm vụ, công việc của kế toán vốn bằng tiền

Lập các chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh về vốn bằng tiền như: lập phiếu thu, lập phiếu chi, ủy nhiệm chi…

Kiểm soát tốt các chứng từ đầu vào hợp lý, hợp lệ, hợp pháp để khi tính thu nhập tính thuế TNDN thỏa mãn là chi phí hợp lý.

Định khoản – hạch toán, ghi sổ kế toán đảm bảo đúng chế độ kế toán hiện hành liên quan. Có thể thực hiện bằng thủ công hay bằng phần mềm kế toán trong doanh nghiệp.

Theo dõi dòng tiền vào và dòng tiền ra của tài khoản tiền mặt (TK 111) và tài khoản tiền gửi ngân hàng (TK 112).

Đảm bảo không có sự chênh lệch giữa sổ kế toán tiền mặt, tiền gửi với sổ quỹ tiền mặt, sổ phụ ngân hàng.

Khi phát hiện sự chênh lệch này, kế toán về vốn bằng tiền phải tìm hiểu nguyên nhân và có kiến nghị để điều chỉnh kịp thời.

Tiến hành lập các báo cáo hàng ngày trình ban Giám đốc khi có yêu cầu như: báo cáo thu chi quỹ, báo cáo tiền gửi ngân hàng.

Liên hệ trực tiếp với ngân hàng để thực hiện các giao dịch rút tiền, trả tiền, lấy sổ phụ ngân hàng,…

Lưu ý

Để đảm bảo tính khách quan, không nên để kế toán về vốn bằng tiền kiệm nhiệm vị trí thủ quỹ trong doanh nghiệp. Điều này sẽ làm giảm thiểu rủi ro thất thoát tài sản.

Công việc của kế toán về vốn bằng tiền là phải theo dõi tiền gửi tại các ngân hàng khác nhau. Đối với từng ngân hàng, phải theo dõi riêng ngoại tệ và đồng Việt Nam.

Khi ghi sổ các nghiệp vụ phát sinh bằng tiền có nguồn gốc ngoại tệ thì có thể có hoặc không quy đổi ra đồng Việt Nam.

Khi lập báo cáo tài chính bắt buộc phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh và tại thời điểm hiện tại.

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960