ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Ý nghĩa của năm cơ sở là gì?

 
Trong kế toán , năm cơ sở có thể tham khảo các năm trong đó doanh nghiệp Việt Nam đã thông qua LIFO giả định lưu lượng chi phí cho việc định giá hàng tồn kho của mình và của giá vốn hàng bán . Theo kỹ thuật LIFO USD giá trị hàng tồn kho hiện tại của một công ty được trình bày lại để căn-năm giá để xác định xem số lượng hàng tồn kho đã tăng hay giảm. 
 
Năm cơ sở cũng là năm đầu tiên trong một loạt các khoản tiền hàng năm. Ví dụ, một kế toán viên có thể chuẩn bị một biểu đồ hiển thị số tiền đô la doanh số bán hàng của một công ty, lợi nhuận gộp và lợi nhuận cho từng năm 2010 đến năm 2012. Ngoài ra, kế toán có thể thêm vào một chỉ số giá cho mỗi dòng mà hiện mỗi dòng của số tiền theo phần trăm của số tiền năm 2010. Trong ví dụ này, năm cơ sở là năm 2010. Giả sử rằng doanh số bán cho các năm 2010 và 2011 và 2012 là $ 924,000 và $ 942,480 và $ 979,440, mỗi trong số này sẽ được chia cho 924.000 $ doanh thu trong năm cơ sở năm 2010. Kết quả sẽ là sau chỉ số: 100 (trong năm cơ sở 2010) và 102 (năm 2011) và 106 (năm 2012).

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960